Huurvoorwaarden

Home » Huurvoorwaarden

Huurvoorwaarden FoZZil tentwagen

Voor de verhuur van de Fozzil tentwagen hebben wij de volgende voorwaarden:

Algemeen

Huurder gaat een huurverbinding aan met Holiday Sport, ingeschreven bij de KVK onder nummer: 08053885 te Oost Nederland.

Huurperiode

De Fozzil tentwagen is het hele jaar door te huur en de minimale huurperiode bedraagt één week. De afgesproken huurperiode kan niet stilzwijgend worden verlengd.

Verhuur tentwagen

Alle verhuurde goederen zijn en blijven exclusief eigendom van Holiday Sport. De huurder is verplicht om in geval van beslaglegging, faillissement, gerechtelijk akkoord, vereffening e.d. de gerechtsdeurwaarder, curator, commissaris inzake opschorting, vereffenaar e.d. daarvan in kennis te stellen.

Het is de huurder niet toegestaan het gehuurde goed onder te verhuren, mits de huurder schriftelijk toestemming heeft verkregen van Holiday Sport.

De verhuurder zal steeds het recht hebben om de gehuurde goederen, indien nodig, te vervangen door gelijkwaardig materiaal. De beoordeling of het materiaal als gelijkwaardig kan worden beschouwd, ligt volledig ter discretie bij Holiday Sport.

Aansprakelijkheid inventaris & tentwagen

De huurder is verantwoordelijk voor de veiligheid en het correct gebruik van de gehuurde goederen gedurende de gehele periode. De huurder zal aan de gehuurde goederen de zorg besteden die van een goed huisvader verwacht mag worden. Dit betekend dat de huurder de gebruiksaanwijzingen en veiligheidsvoorschriften correct toepast. En de huurder is aansprakelijk voor diefstal en voor elke schade aan de gehuurde goederen, uit welke oorzaak zij ook moge zijn ontstaan. 

De huurperiode wordt beeindig beschouwd als verhuurder getekend heeft voor ontvangst en binnen 5 werkdagen aan huurder heeft bevestigd dat al het materiaal na controle in goede orde en volledig is ontvangen. 

Als de huurder een gebrek vaststelt aan een van de gehuurde goederen, dient hij/zij dit zo snel mogelijk te melden aan Holiday Sport op telefoonnummer 0573-253795 of via e-mail:service@holidaysport.nl

Tarief & betaling

De huurprijs bedraagt € 250,- per week. De betaling van de huurprijs dien te gebeuren, binnen de 14 dagen na ontvangst van de factuur, via overschrijving op rekeningnummer: NL88 RABO 0336 6328 00 met in de omschrijving het debiteurnummer en factuurnummer. Contante betalingen worden alleen geaccepteerd wanneer dit vooraf is overeengekomen.

Waarborgsom

De waarborgsom a € 500,- dient te worden voldaan bij het ophalen van de tentwagen. Na de beëindiging van de huurperiode en de bevestiging dat al het materiaal, tentwagen, inventaris compleet en schadevrij zijn zal de waarborgsom zal binnen 7 werkdagen retour worden gestort op het door u opgegeven bankrekeningnummer.

Annulering

Indien de huurder de verhuring annuleert, wordt er voor de annulering 50% van de totale huursom in rekening gebracht, mits schriftelijk anders is overeengekomen.

Aanvullende voorwaarden

De huurder dient in het bezit te zijn van een geldig rijbewijs B en ouder dan 21 jaar te zijn, alle genoemde prijzen zijn inclusief BTW.