Caravanstalling bij Holiday Sport

Uw vertrouwde adres op het gebied van caravans, outdoor en kamperen, Holiday Sport beschikt ook over een buitenstalling voor caravans. Op een afgesloten gedeelte van ons terrein kunt u uw caravan bij ons stallen.

Voordelen van uw caravan stallen bij Holiday Sport

 • Alles voor uw caravan op één terrein.
 • In de tijd dat uw caravan bij ons gestald staat, kan onze Design Studio u helpen bij het restylen van uw caravan.
 • Uw caravan wordt op een afgesloten gedeelte van ons terrein gestald.
 • Uw caravan wordt door onze medewerkers met zorg in en uit de stalling gereden.
 • Met een caravanhoes beschermt u uw caravan, zorg ervoor dat u de juiste maat heeft voor uw caravan. Deze zijn beschikbaar bij ons in de kampeerwinkel.

Stallingsvoorwaarden

Overeenkomst & Betaling

 • De stalling geldt voor een periode van 1 jaar. Enig onderverhuur in welke vorm dan ook is niet toegestaan.
 • Stallingsperiode loopt van 1 september tot 31 augustus.Indien na september wordt gestald, worden de maanden t/m augustus van het jaar daarop in rekening gebracht.
 • Deze overeenkomst wordt telkens stilzwijgend met één jaar verlengd.
 • Het opzeggen van deze overeenkomst dient minstens 1 maand voor het einde van het lopende contract plaats te vinden.
 • Facturering vindt plaats aan het begin van de stallingsperiode.
 • Restitutie van stallingsgeld is niet mogelijk.

Stalling

 • De stallinggebruiker maakt gebruik van een plaats in de stalling, welke door de stallinghouder wordt bepaald, hierbij is geen vaste plaats.
 • De stallinghouder zal geen onbevoegden bij de caravan toelaten. Werkzaamheden en dergelijke door de stallinggebruiker aan de caravan zijn niet toegestaan.
 • Voor het ophalen van de caravan dient de stallinggebruiker minstens 2 dagen van te voren dit door te geven aan de stallinghouder via info@holidaysport.nl.
 • Het in en uit de stalling plaatsen van de caravan gebeurt uitsluitend door de stallinghouder of degene die de stallinghouder hiervoor heeft aangewezen.
 • De stallinggebruiker geeft de stallinghouder hierbij toestemming om naar eigen goeddunken de caravan in of uit de stalling te plaatsen.
 • De stallinggebruiker is verplicht om eventueel aanwezige gasflessen te ontkoppelen en andere gevaarlijke of explosieve goederen uit de caravan te verwijderen. Indien hier niet aan wordt voldaan, zullen voortvloeiende kosten voor rekening van de stallinggebruiker zijn.
 • De stallinghouder behoudt zich het recht om de stalling te sluiten op bepaalde tijden en dagen.
 • Het gebruik van een disselslot of wielklem is niet toegestaan, behalve als dit door de verzekeraar verplicht wordt. In dat geval dient de stallinghouder de beschikking te hebben over de sleutels hiervan. Zo kan indien noodzakelijk de caravan verplaatst worden.
 • De stallinggebruiker mag zichzelf nimmer zonder toestemming van de stallinghouder de toegang verschaffen tot de buitenstalling.
 • Bij het stallen en ophalen van de caravan is het verplicht een geldig legitimatiebewijs te tonen.
 • De stallinghouder is te allen tijde gemachtigd om de caravan voor stalling te weigeren.

Aansprakelijkheid & Verzekering

 • De stallinghouder is nimmer aansprakelijk voor schade aan de caravan, ongeacht op welke wijze deze schade mocht zijn ontstaan, tenzij de stallinghouder ter zake van de schade opzet of aan opzet grenzende schuld kan worden verweten.
 • De stallinggebruiker dient zelf de caravan te verzekeren, niet verzekerde risico’s kunnen nimmer aan de stallinghouder worden toegerekend.

BOVAG Onderhoudsbeurt tijdens stalling

 • BOVAG Onderhoudsbeurt wordt 1 keer in de 2 jaar uitgevoerd in de periode van september tot en met maart.
 • De prijs van de stalling is inclusief een BOVAG Onderhoudsbeurt zonder eventuele materiaal kosten.
 • Bij gestalde kampeerauto’s krijgt alleen de opbouw een BOVAG Onderhoudsbeurt.

Heeft u een vraag of interesse in de stalling van uw caravan of camper?

Neem gerust contact met ons op. of stuur ons een bericht.